ЗАД България

doctors_nurs_ZAD_BulgariaД-р Александрова e партньор със ЗАД България. Всички пациенти, които имат допълнително здравно осигуряване към фонда, могат да ползват услугите на д-р Александрова.

ЗАД България – финансово обезпечаване на здравни стоки и услуги, произтичащи от заболяване, обособени в пакети, на принципа възстановяване на направените разходи от застрахованото лице или абонаментно обслужване в лечебно заведение, с което дружеството има сключен договор.

 

 За повече информация се свържете с отдел Здравно застраховане

logo