Зъбен камък

Зъбен камък

5ccЗъбният камък е минерализирана зъбна плака – меко аморфно отлагане по зъбните повърхности.

Самостоятелно разглеждан той не е патогенен, но неговата порьозна повърхност е идеално място за задръжка на патогенни микроорганизми и резервоар на токсични бактериални продукти, вредни за съседните венечни структури.

Според локализацията си е надвенечен и подвенечен.

Надвенечният зъбен камък се наблюдава около венечния ръб, с различно оцветяване – от светложълт до тъмнокафяв. Има пряка връзка с минералния състав на слюнката. При пушачи и когато е налице от по-дълго време е по-тъмен на цвят. Склонен е към бързо натрупване.

Подвенечният зъбен камък се открива трудно, дори при клиничен преглед. Той е разположен дълбоко във венечния джоб, понякога прозира през венечния ръб.  Премахването му е доста трудно.

Редовното почистване на зъбен камък от дентален лекар е задължително!

Ефективното миене на зъбите, с цел недопускане натрупване на зъбна плака и регулярното отстраняване на зъбния камък, са гаранция за здрави зъби, свеж дъх и чаровна усмивка.