Импланти

Импланти

impНуждата от все по-високо технологично и естетично възстановяване на съзъбието наложи прилагането на много методи при заместване на тъкани в устната кухина. Оралната имплантология (присаждане на чужди тела в устата) използва хирургично-ортопедични начини за лечение на дефекти на зъбните редици и обеззъбени челюсти, посредством имплантати и импланти-протези. За целите на имплантологията се използват голям брой материали – метални сплави, естествени и синтетични полимери, керамични и стъкловидни композиции, импланти с покритие от остеоиндуктивени наноматериали. Факторите, които предизвикват реакция на тъканите срещу имплантата са:

  • повърхността, формата, подвижността на импланта.
  • наличие на придружаващи заболявания или вредни навици.

С прецизирането на тези фактори и правилна оценка на протезното поле се постига оптимална възможност за стабилна остеоинтеграция на импланта в костта и по-дълготрайна дъвкателна рехабилитация. Усъвършенстването на технологиите и материалите за изработка на импланти, техниките за поставяне и стабилизация на надимплантните протезни конструкции, създават предпоставки за по-добър процент на поносимост и дълготрайна употреба на импланти в стоматологията.