Стволови клетки в денталната медицина

Стволови клетки в денталната медицина – Истина или научна фантастика

Към днешна дата, макар че живеем в ерата на свръхмодерни технологии – 3D и 4D изображения, методите за лечение на основни заболявания в денталната медицина като пулпити, периодонтити, пародонтити са все още твърде консервативни. Широко приложение намират радикалните методи-екстракция на зъба, екстирпация на зъбната пулпа.

През последните десетина години тъканното инженерство в лицето на регенеративната медицина и денталната медицина постигнаха огромно развитие. В общата медицина все по-широко се прилагат стволови клетки за регенерация и възстановяване на увредени тъкани и органи. Стволови клетки вече се изолират и от зъбни тъкани – пулпа, периодонциум, апикална папила, резорбирани временни зъби.

Тяхната лесна достъпност, високият им растежен потенциал и свойството им да се диференцират в одонтобласти, цементобласти, остеобласти и други типове клетки дават добра перспектива за внедряването им като иновативен подход за лечение чрез регенерация.

Още от 1980г. е доказано наличието на стволови клетки в зъбната пулпа, които при определени условия – например травма или възпаление, се активират и преобразуват в одонтобластноподобни клетки, оформящи вторичен дентин.

Първата популация пулпни стволови клетки е изолирана през 2000г. под формата на клетъчни островчета около кръвоносните съдове на зъбната пулпа. С течение на времето са установени общо четири типа човешки дентални стволови клетки.

  • пулпни стволови клетки
  • апикални стволови клетки
  • клетки на периодонталния лигамент
  • стволови клетки от резорбирани временни зъби

Като най-късно пробиващи, те притежават най-млада пулпа с високо съдържание на неспециализирани клетки. Интересен, но не много широко известен факт е, че стволовите клетки от зъбната пулпа притежават по-висок потенциал за възобновяване на тъканите, в сравнение с техните родственици – стволовите клетки от костния мозък. Всички тези съвременни открития са доказателство, че дори и малки органи като зъбите могат да бъдат богат източник за регенериращи клетки.

За да се избегнат нежелани имунологични реакции от страна на човека се предпочитат стволови клетки от собствения организъм.

Универсален донор на пулпни стволови клетки могат да бъдат мъдреците.
Надеждни източници на дентални стволови клетки са и временните детски зъби.

През 2008г. Huang и кол. успешно изолират пулпни стволови клетки и от свръхбройни зъби. Изолация на стволови клетки от зъбната пулпа, апикалната папила и периодонталния лигамент може да се извърши до 12 часа след изваждане на зъба.

dental-stemcells-1

Използването на стволови клетки за регенерация на увредени от пародонтални заболявания зъби представлява голямо предизвикателство за денталната медицина. Както е известно деструкцията на костта и гингивата са причина за разклащане и изпадане на зъбите. Проведените опити в тази насока дават обнадеждаващи резултати. Възможно е пълно възстановяване – анатомично и физиологично при имплантиране на стволови клетки на мястото на увредения пародонт. Нужно е по-подробно да се изучат вътрешните механизми на организация на стволовите клетки след трансплантацията им в пародонта и контрола на поведението им в патологично изменената тъкан.

Вече съществуват банки за пулпни стволови клетки в САЩ, Индия, Белгия, Франция, Германия, Италия. В тях пулпните стволови клетки се съхраняват при температури от порядъка на
– 85° С до -196° С, като техните свойства и функции се запазват неувредени минимум за 6 месеца.

В заключение може да се обобщи, че денталните стволови клетки са надеждна база, върху която може да се построи една изцяло нова наука – регенеративна дентална медицина. Възможно ли е необратимата загуба на зъбни тъкани да се превърне в един изцяло обратим и лечим процес – предстои да разберем съвсем скоро.