Физиотерапия

Физиотерапия

 

Лазертерапия

Използваните лазери в денталната практика са високо и ниско енергийни.

Нискоенергийните лазери са предназначени за физиотерапевтични процедури в денталното лечение.Те подобряват:

  • качеството на тъканото възстановяване
  • намаляват възпалителния оток
  • намаляват болката при следоперативни състояния
  • намаляват кървенето
  • скъсяват времето за пълно функционално възстановяване

Електро-одонтодиагностика

ЕОД е метод за изследване на зъбната пулпа. Прилагат се малки дози ел.ток върху определени точки от зъбната повърхност и съобразно реакцията на нервните снопчета на зъбната пулпа се правят изводи за състоянието и.

ЕОД подпомага диагностиката на възпалителните заболявания, проследява оздравителния процес след травма на зъба или биологично лечение на дълбок кариес.

Изследването е безопасно:

  • позволява да се изследва пулпата без директен достъп до нея
  • дразненето може да се повтаря многократно без увреждане на тъканите
  • ел.ток се дозира и стойностите са в рамките на микроампери

Използва се апарат, при който се отчита стойността на дразнещия ток в микроампери.

Установени са определени точки от зъбната повърхност, в които ел.ток с най-малка сила предизвиква дразнене на пулпата и тя реагира или не с ответна реакция.
Процедурите са безопасни и без странични ефекти

Йонофореза

Йонофорезата е метод за ускоряване на оздравителните процеси на твърдите зъбни тъкани и устната лигавица, чрез йонни форми на подходящи медикаменти аплицирани от дозиран електрически ток.

Диадинамофореза

Лечебен метод основан на използване на диадинамичен ток за въвеждане на лечебни разтвори, подобряващи тъканната трофика на зъбните тъкани. Има силно обезболяващ ефект.

 

Emergency-dental