Периодонтит

Периодонтит

44Периодонтитът е възпалително заболяване на периодонциума – околозъбната обвивка на зъба. Възпалителният процес най-често се локализира около върха на зъбния корен.

Причинители в повечето случаи са микроорганизмите и техните биопродукти, травми или химиотоксични агенти.

Периодонтитът протича като локално заболяване с разрушаване на околозъбните тъкани и съседната алвеоларна кост, последвано от загуба на функцията на зъба.

Според протичането си биват остри и хронични.

Острият периодонтит обикновено представлява усложнение на заболяванията на твърдите зъбни тъкани и зъбната пулпа. Микроорганизмите и техните биопродукти през кореновия канал попадат в околозъбните тъкани. Характерът на възпалителният процес зависи от активността на микроорганизмите и защитните сили на пациента.

При остър периодонтит болката е локализирана, постоянна, пулсираща, усилва се при дъвчене. Пациентът чувства зъба си „по-висок”. Понякога има повишение на температурата до 38° и увеличени болезнени подчелюстни лимфни възли.

Лечението е комплекс от ендодонтски и хирургични методи с цел отдрениране на ексудата – през кореновия канал или чрез инцизия на граничните тъкани. Последващите мерки са промивки и дезинфекция на тъканите, медикаментозно лечение на кореновите канали или екстракция при невъзможно лечение.

Хроничният периодонтит се развива като последица от остър. Характеризира се с пролиферация на тъкан като защитна реакция срещу причинителите. В резултат се стига до фиброза, локализиран гранулом. Протича без изявени оплаквания и се открива обикновено на рентгенография.

Лечението е консервативно или хирургично.

Гингивити, пародонтити

Гингивити, пародонтити

Гингивит

gingivitГингивитът е възпаление на венците, протичащо с увреждане на венечната папила.

Причинители на първичния гингивит са локални фактори:

– зъбен камък, компрометирани обтурации и коронки, остри краища на фрактурирани зъби и др.

– инфекциозни, термични, химични агенти

Вторичният гингивит е симптом на общи заболявания – кръвни, инфекциозни, алергични.

Гингивитът протича остро или хронично. При острото възпаление има лек сърбеж, кървене, болка при докосване на венечната папила. Хроничното възпаление протича почти безсимптомно.

Лечението на гингивита е комплексно. Задължително се започва с отстраняване на локалните агенти, особено на зъбния камък, обучение за повишаване на оралната хигиена, използване на подходяща четка и техника за измиване, подходящи средства за изплакване, медикаментозно лечение при необходимост.

Пародонтит
indexПародонтитът е заболяване обхващащо целия опорно-държащ апарат на зъба. Промените засягат всички компоненти – венечна папила, маргинален пародонт, алвеоларна кост, цимент на зъба и зъба. Най-често се причинява от травматични дразнители – зъбен камък, компрометирани обтурации и корони, липса на контакт между зъбите, ортодонтски аномалии, вредни навици.

Измененията могат да бъдат локализирани около отделни зъби или генерализирани по цялата челюст. Много често действието на локалния фактор се съчетава с отлагане на зъбен камък. Възпаленият венец кърви, бързо се отдръпва и оголва корена. Рентгенографията показва намаляване или липса на костни междузъбни прегради и образуване на костен джоб.

В по-напреднал стадий венците отделят секрет с неприятна миризма, зъбите са нестабилни, храненето е силно затруднено. Това води до ветрилообразно разреждане на зъбите, а от там до промяна на захапката.

Лечението е комплексно със задължителни регулярни манипулации в устната кухина при дентален лекар.

Импланти

Импланти

impНуждата от все по-високо технологично и естетично възстановяване на съзъбието наложи прилагането на много методи при заместване на тъкани в устната кухина. Оралната имплантология (присаждане на чужди тела в устата) използва хирургично-ортопедични начини за лечение на дефекти на зъбните редици и обеззъбени челюсти, посредством имплантати и импланти-протези. За целите на имплантологията се използват голям брой материали – метални сплави, естествени и синтетични полимери, керамични и стъкловидни композиции, импланти с покритие от остеоиндуктивени наноматериали. Факторите, които предизвикват реакция на тъканите срещу имплантата са:

 • повърхността, формата, подвижността на импланта.
 • наличие на придружаващи заболявания или вредни навици.

С прецизирането на тези фактори и правилна оценка на протезното поле се постига оптимална възможност за стабилна остеоинтеграция на импланта в костта и по-дълготрайна дъвкателна рехабилитация. Усъвършенстването на технологиите и материалите за изработка на импланти, техниките за поставяне и стабилизация на надимплантните протезни конструкции, създават предпоставки за по-добър процент на поносимост и дълготрайна употреба на импланти в стоматологията.

Пулпити

Пулпити

251x222-images-blogpictures-PulpitЗъбната пулпа представлява комплекс от артериален, венозен и лимфен съд, рехава еластична тъкан и наличие на различни по вид и функция клетки, включително стволови. Зъбната пулпа е изключително чувствителна и под влияние на вътрешни и външни вредни въздействия променя своята структура.

Най-честите увреждания са възпаление, атрофия, дегенерация и некроза.

Причините са бактериално-токсични, химично-токсични, термични и травматични.

Пулпитът е съпроводен с изразена болкова симптоматика. В началото тя е кратка, сигнализираща, но с развитие на патологията става силна, обикновено нощна болка, в крайни фази е нетърпима и почти постоянна болка. Микроорганизмите и техните биопродукти попаднали в пулпната тъкан заедно с механичните и различни сетивно дразнещи агенти предизвикват реактивен отговор с персонална степен на изява, определена от прага на болкова търпимост на пациента.

Денталната медицина предлага многообразни техники за лечение на пулпита.

Независимо от избора на метод за лечение той изисква:

 • отстраняване на зъбната пулпа
 • механична и медикаментозна обработка на кореновия канал
 • коренопълнежни средства и уплътняването им в кореновия канал
 • подложка и обтурация

Лечението се преценява като успешно когато се постигне възстановяване на структурата, функцията и естетиката на зъба.

Зъбен камък

Зъбен камък

5ccЗъбният камък е минерализирана зъбна плака – меко аморфно отлагане по зъбните повърхности.

Самостоятелно разглеждан той не е патогенен, но неговата порьозна повърхност е идеално място за задръжка на патогенни микроорганизми и резервоар на токсични бактериални продукти, вредни за съседните венечни структури.

Според локализацията си е надвенечен и подвенечен.

Надвенечният зъбен камък се наблюдава около венечния ръб, с различно оцветяване – от светложълт до тъмнокафяв. Има пряка връзка с минералния състав на слюнката. При пушачи и когато е налице от по-дълго време е по-тъмен на цвят. Склонен е към бързо натрупване.

Подвенечният зъбен камък се открива трудно, дори при клиничен преглед. Той е разположен дълбоко във венечния джоб, понякога прозира през венечния ръб.  Премахването му е доста трудно.

Редовното почистване на зъбен камък от дентален лекар е задължително!

Ефективното миене на зъбите, с цел недопускане натрупване на зъбна плака и регулярното отстраняване на зъбния камък, са гаранция за здрави зъби, свеж дъх и чаровна усмивка.

Коронки

Коронки

dcrown2Коронката е вид реставрация, изготвена в лаборатория, покриваща видимата част на зъба, от всички страни и фиксирана на зъба със специален цимент.Коронките се използват за възстановяване на зъби, значително разрушени от кариес, фрактурирани зъби, зъби с променен цвят, тоест за тези зъби, които се нуждаят от възстановяване на загубена функция или естетика.

 

bridges
Коронките се използват по няколко причини:

 • за възстановяване на анатомичната форма
 • за възстановяване на функцията
 • за запазване целостта на зъба
 • за подобряване естетичния вид на зъба

 

Шиниране и възстановяване с гласфибровлакна

Шиниране и възстановяване с гласфибровлакна

Прилагането на гласфибровлакна е метод с минимално инвазивна намеса и е приложим при:

 • пародонтално компрометирани пациенти
 • пациенти с липсващи зъби

Използване на гласфибровлакна при пародонтално компрометирани случаи.

Пациентите трябва да поддържат много добра орална хигиена. Предлага се професионално почистване на съзъбието и подробен анализ на пародонталния статус.
Зъбите в разклатено състояние се стабилизират чрез изработване на естетична пародонтална шина от гласфибровлакна в едно посещение.

Пациентът се чувства комфортно и лесно поддържа  устната хигиена.

Лечение на обеззъбен участък чрез минимално инвазивен подход.

В една клинична визита, чрез използване на стъклени фибровлакна, може да бъде изработена естетична и удобна мостова конструкция, способна да замести функционално липсващия зъб.
Това е възможно, ако съседните зъби са здрави. Лечението е безболезнено и с отличен резултат.

 

Физиотерапия

Физиотерапия

 

Лазертерапия

Използваните лазери в денталната практика са високо и ниско енергийни.

Нискоенергийните лазери са предназначени за физиотерапевтични процедури в денталното лечение.Те подобряват:

 • качеството на тъканото възстановяване
 • намаляват възпалителния оток
 • намаляват болката при следоперативни състояния
 • намаляват кървенето
 • скъсяват времето за пълно функционално възстановяване

Електро-одонтодиагностика

ЕОД е метод за изследване на зъбната пулпа. Прилагат се малки дози ел.ток върху определени точки от зъбната повърхност и съобразно реакцията на нервните снопчета на зъбната пулпа се правят изводи за състоянието и.

ЕОД подпомага диагностиката на възпалителните заболявания, проследява оздравителния процес след травма на зъба или биологично лечение на дълбок кариес.

Изследването е безопасно:

 • позволява да се изследва пулпата без директен достъп до нея
 • дразненето може да се повтаря многократно без увреждане на тъканите
 • ел.ток се дозира и стойностите са в рамките на микроампери

Използва се апарат, при който се отчита стойността на дразнещия ток в микроампери.

Установени са определени точки от зъбната повърхност, в които ел.ток с най-малка сила предизвиква дразнене на пулпата и тя реагира или не с ответна реакция.
Процедурите са безопасни и без странични ефекти

Йонофореза

Йонофорезата е метод за ускоряване на оздравителните процеси на твърдите зъбни тъкани и устната лигавица, чрез йонни форми на подходящи медикаменти аплицирани от дозиран електрически ток.

Диадинамофореза

Лечебен метод основан на използване на диадинамичен ток за въвеждане на лечебни разтвори, подобряващи тъканната трофика на зъбните тъкани. Има силно обезболяващ ефект.

 

Emergency-dental

Фасети

Фасети

Най-модерният и естетичен метод за корекция на неправилно разположени зъби, оцветени зъби, недобре изработени обтурации на фронтални зъби е чрез изработване на фасети.

Фасетите са фини „плочки”, които покриват видимата повърхност на предните зъби. Изработват се от висококачествени керамични материали и възстановяват изцяло естествения цвят на емайла на зъба.

Фасетите са модерната естетична алтернатива на известните корони. Безспорните им предимства се формират от лечебно и естетично естество.

 • Естествените зъби се обработват изключително щадящо спрямо емайла и дентина.
 • Снетият отпечатък се предава в лаборатория където с помощта на 3Д софтуер се моделира новата форма на зъба.

Изработва се от керамична маса с цвят и прозрачност, напълно отговарящи на естествения зъб.

Денталният лекар поставя фасетата с фини залепващи материали.

Предимствата на порцелановите фасети пред използването на други естетични реставрационни методи са:

 • минимално изпиляване на зъбна тъкан
 • максимално щадящи за пародонталните тъкани
 • изключителна естественост относно цвят, форма и блясък
 • дълъг период на употреба, без промяна на цвета.

 

Стволови клетки в денталната медицина

Стволови клетки в денталната медицина – Истина или научна фантастика

Към днешна дата, макар че живеем в ерата на свръхмодерни технологии – 3D и 4D изображения, методите за лечение на основни заболявания в денталната медицина като пулпити, периодонтити, пародонтити са все още твърде консервативни. Широко приложение намират радикалните методи-екстракция на зъба, екстирпация на зъбната пулпа.

През последните десетина години тъканното инженерство в лицето на регенеративната медицина и денталната медицина постигнаха огромно развитие. В общата медицина все по-широко се прилагат стволови клетки за регенерация и възстановяване на увредени тъкани и органи. Стволови клетки вече се изолират и от зъбни тъкани – пулпа, периодонциум, апикална папила, резорбирани временни зъби.

Тяхната лесна достъпност, високият им растежен потенциал и свойството им да се диференцират в одонтобласти, цементобласти, остеобласти и други типове клетки дават добра перспектива за внедряването им като иновативен подход за лечение чрез регенерация.

Още от 1980г. е доказано наличието на стволови клетки в зъбната пулпа, които при определени условия – например травма или възпаление, се активират и преобразуват в одонтобластноподобни клетки, оформящи вторичен дентин.

Първата популация пулпни стволови клетки е изолирана през 2000г. под формата на клетъчни островчета около кръвоносните съдове на зъбната пулпа. С течение на времето са установени общо четири типа човешки дентални стволови клетки.

 • пулпни стволови клетки
 • апикални стволови клетки
 • клетки на периодонталния лигамент
 • стволови клетки от резорбирани временни зъби

Като най-късно пробиващи, те притежават най-млада пулпа с високо съдържание на неспециализирани клетки. Интересен, но не много широко известен факт е, че стволовите клетки от зъбната пулпа притежават по-висок потенциал за възобновяване на тъканите, в сравнение с техните родственици – стволовите клетки от костния мозък. Всички тези съвременни открития са доказателство, че дори и малки органи като зъбите могат да бъдат богат източник за регенериращи клетки.

За да се избегнат нежелани имунологични реакции от страна на човека се предпочитат стволови клетки от собствения организъм.

Универсален донор на пулпни стволови клетки могат да бъдат мъдреците.
Надеждни източници на дентални стволови клетки са и временните детски зъби.

През 2008г. Huang и кол. успешно изолират пулпни стволови клетки и от свръхбройни зъби. Изолация на стволови клетки от зъбната пулпа, апикалната папила и периодонталния лигамент може да се извърши до 12 часа след изваждане на зъба.

dental-stemcells-1

Използването на стволови клетки за регенерация на увредени от пародонтални заболявания зъби представлява голямо предизвикателство за денталната медицина. Както е известно деструкцията на костта и гингивата са причина за разклащане и изпадане на зъбите. Проведените опити в тази насока дават обнадеждаващи резултати. Възможно е пълно възстановяване – анатомично и физиологично при имплантиране на стволови клетки на мястото на увредения пародонт. Нужно е по-подробно да се изучат вътрешните механизми на организация на стволовите клетки след трансплантацията им в пародонта и контрола на поведението им в патологично изменената тъкан.

Вече съществуват банки за пулпни стволови клетки в САЩ, Индия, Белгия, Франция, Германия, Италия. В тях пулпните стволови клетки се съхраняват при температури от порядъка на
– 85° С до -196° С, като техните свойства и функции се запазват неувредени минимум за 6 месеца.

В заключение може да се обобщи, че денталните стволови клетки са надеждна база, върху която може да се построи една изцяло нова наука – регенеративна дентална медицина. Възможно ли е необратимата загуба на зъбни тъкани да се превърне в един изцяло обратим и лечим процес – предстои да разберем съвсем скоро.