Пулпити

Пулпити

251x222-images-blogpictures-PulpitЗъбната пулпа представлява комплекс от артериален, венозен и лимфен съд, рехава еластична тъкан и наличие на различни по вид и функция клетки, включително стволови. Зъбната пулпа е изключително чувствителна и под влияние на вътрешни и външни вредни въздействия променя своята структура.

Най-честите увреждания са възпаление, атрофия, дегенерация и некроза.

Причините са бактериално-токсични, химично-токсични, термични и травматични.

Пулпитът е съпроводен с изразена болкова симптоматика. В началото тя е кратка, сигнализираща, но с развитие на патологията става силна, обикновено нощна болка, в крайни фази е нетърпима и почти постоянна болка. Микроорганизмите и техните биопродукти попаднали в пулпната тъкан заедно с механичните и различни сетивно дразнещи агенти предизвикват реактивен отговор с персонална степен на изява, определена от прага на болкова търпимост на пациента.

Денталната медицина предлага многообразни техники за лечение на пулпита.

Независимо от избора на метод за лечение той изисква:

  • отстраняване на зъбната пулпа
  • механична и медикаментозна обработка на кореновия канал
  • коренопълнежни средства и уплътняването им в кореновия канал
  • подложка и обтурация

Лечението се преценява като успешно когато се постигне възстановяване на структурата, функцията и естетиката на зъба.