Фасети

Фасети

Най-модерният и естетичен метод за корекция на неправилно разположени зъби, оцветени зъби, недобре изработени обтурации на фронтални зъби е чрез изработване на фасети.

Фасетите са фини „плочки”, които покриват видимата повърхност на предните зъби. Изработват се от висококачествени керамични материали и възстановяват изцяло естествения цвят на емайла на зъба.

Фасетите са модерната естетична алтернатива на известните корони. Безспорните им предимства се формират от лечебно и естетично естество.

  • Естествените зъби се обработват изключително щадящо спрямо емайла и дентина.
  • Снетият отпечатък се предава в лаборатория където с помощта на 3Д софтуер се моделира новата форма на зъба.

Изработва се от керамична маса с цвят и прозрачност, напълно отговарящи на естествения зъб.

Денталният лекар поставя фасетата с фини залепващи материали.

Предимствата на порцелановите фасети пред използването на други естетични реставрационни методи са:

  • минимално изпиляване на зъбна тъкан
  • максимално щадящи за пародонталните тъкани
  • изключителна естественост относно цвят, форма и блясък
  • дълъг период на употреба, без промяна на цвета.